در باره ما

فعالیت های کلینیک مجازیِ رنج زدایی یا سافِر فری (sufferfree)، با ارائۀ خدمات روان شناختی و مشاوره ای آنلاین و از راه دور، به هم وطنان افغانستانی ، تلاشی است برای کاهش رنج ها و ملامت های انسانیِ ناشی از وقایع ناگوار در زندگی افراد، آسیب های جنگ و مهاجرت.
همچنین کمکی حرفه ای و روان شناختی به افراد است، برای ساختن زندگی بهتر با انتخاب های بهتر.