معرفی ما در کلینک مجازی sufferfree

sufferfree

وب سایت کلینیک مجازیِ سافرفری sufferfree از سپتامبر 2019 راه اندازی شده است. این کلینیک با ارائۀ خدمات روان شناختی در قالب مقالات کاربردی و عمومی و جلسات مشاوره آنلاین، تلاش دارد علاوه بر افزایش دانش روان شناختی مخاطبان، برای کاهش رنج و آسیب های ناشی از تروماهای جمعی مانند جنگ و مهاجرت برای به هم وطنان افغانستانی قدم های موثری بردارد.
خدمات ما همچنین می تواند کمکی حرفه ای و روان شناختی به همه افرادی باشد که برای ساختن زندگی بهتر با انتخاب های بهتر تلاش می کنند.

یادداشت: کلینک مجازی رنج زدایی (sufferfree) با اعتبار حقوقی و جواز رسمی خانه فرهنگ آسیا فعالیت می کند، این موسسه فرهنگی در افغانستان و سوئد ثبت و دارای جواز است.

در باره خانه فرهنگ آسیا:

Asia Culture House is a non – profit cultural and arts organisation that was established in 2015 as a dynamic cultural platform to offering different activities. Its Sweden Office is registered as  “Asian Kulturhuset”, while its Afghanistan Office is registered with the Ministry of Economy and Ministry of Culture and Information as “Asia Culture House”.

We believe that culture is both a driver and enabler of sustainable development and that the explicit inclusion of targets and indicators for culture in the Sustainable Development Goals will enable transformative change.

More info: ASIAN Kulturhuset